Rekrutacja

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. (czwartek) w niżej podanych godzinach.  Obecność obowiązkowa.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - godz. 16:00, sala nr 10

Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych - godz. 17:00, sala nr 10

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dzienne, dla młodzieży) - NOWOŚĆ (na podbudowie gimnazjum)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (na podbudowie: gimnazjum, szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej)
po gimnazjum nauka trwa 3 lata, a po zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa 2 lata

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH (na podbudowie szkoły średniej)

 
WYMAGANE DOKUMENTY

    podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie w zakładce Dokumenty do pobrania)
    świadectwo ukończenia szkoły
    2 zdjęcia
    kserokopia dowodu osobistego
    dla PSZ zaświadczenie lekarskie (w zależności od kierunku)

W Szkole Policealnej kształcimy w zawodach:

  •     technik administracji (2 lata)
  •     technik BHP (1,5 roku)
  •     technik informatyki (2 lata)
  •     technik masażysta (2 lata)
  •     technik rachunkowości (2 lata)
  •     technik turystyki wiejskiej (2 lata - dawniej technik rolnik)
  •     technik usług pocztowych i finansowych (1 rok)
  •     opiekunka środowiskowa (1 rok)
  •     florysta (1rok)

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl