Technik BHP

Absolwenci kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będą zawsze poszukiwani na rynku pracy, ponieważ w każdej firmie liczącej powyżej 100 pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to odpowiedzialna i dająca dużą satysfakcję praca.  Specjaliści od BHP przygotowują analizy dotyczące przestrzegania zasad bhp w firmie oraz przedstawia propozycje usunięcia występujących zagrożeń, badają przyczyny wypadków w pracy, prowadzą rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymują pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwają od pracy osoby niezdolne do pracy. .

Słuchacze uczący się na tym kierunku zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe na semestrze III w wymiarze 160 godzin.

PROGRAM PRAKTYK:

Szkoła Policealna posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Podejmując naukę w naszej szkole zdobędziesz nowy i atrakcyjny zawód nie rezygnując z dotychczasowej pracy i obowiązków.
 
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (głownie w soboty i niedziele).

Nabór prowadzimy przez cały rok!

Przyjęcie odbywa się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lud do pobrania z naszej strony)
- 3 zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl