Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Oferta edukacyjna naszego Liceum skierowana jest do osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i obowiązków. W dzisiejszych czasach ukończenie szkoły średniej i zdobycie świadectwa dojrzałości staje się niezbędnym minimum w poszukiwaniu lepszej pracy i otwiera drogę do dalszego kształcenia.

 

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka trwa 4 lata (8 semestrów) dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej starego i nowego typu oraz 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (głownie w soboty i niedziele).

 

Nabór prowadzimy przez cały rok!

Przyjęcie odbywa się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Wymagane dokumenty:
-
świadectwo ukończenia szkoły,
- podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania z naszej strony)
- 2 zdjęcia
- kserokopie dowodu osobistego


Przedmioty nauczania w zakresie podstawowym:
- j. polski
- j. obcy (angielski lub niemiecki)
- historia
- wiedza o społeczeństwie
- matematyka
- fizyka
- chemia
- biologia
- geografia
- podstawy przedsiębiorczości
- informatyka


Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym (w zależności od decyzji dyrektora i preferencji słuchaczy):


  • wariant I

- geografia/biologia/chemia/fizyka
- j. obcy (angielski lub niemiecki)
- historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)

  • wariant II

- historia
- j. obcy (angielski lub niemiecki)
- przyroda (przedmiot uzupełniający)

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl