Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Na stronie https://www.testy.egzaminzawodowy.info dostępne są testy pismene, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

HARMONOGRAM

SESJA ZIMOWA STYCZEŃ - LUTY 2021

Słuchacze, oraz absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2021r. zobowiązani są złożyć deklarację o przystąpieniu do egzaminu do dnia 15 września 2020r.

HARMONOGRAM:

egzamin pisemny - 12-16 stycznia 2021r.

egzamin praktyczny (Model d) - 11 stycznia 2021r.

SESJA LETNIA CZERWIEC-LIPIEC 2021

Słuchacze, oraz absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2021r. zobowiązani są złożyć deklarację o przystąpieniu do egzaminu do dnia 7 lutego 2021r.

HARMONOGRAM:

egzamin pisemny - 8-12 czerwca 2021r.

egzamin praktyczny (Model d) - 7 czerwca 2021r.

Każdy przygotowujący się do egzaminu winien zapoznać się z treścią następujących stron internetowych:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - https://www.cke.edu.pl/
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - http://www.oke.gda.pl/

ZałącznikRozmiar
PDF icon HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO647.76 KB

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl