Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA LETNIA CZERWIEC-LIPIEC 2017

Dnia 26 maja 2017r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły w sprawie omówienia zasad, procedur oraz harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Słuchacze zgłaszają się na egzamin zawodowy pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu wraz z dowodem osobistym i długopisem/piórem z czarnym atramentem.

Poniżej przedstawiam wykaz zawodów i kwalifikacji, z których egzaminy odbędą się w czerwcu:

• Florysta - R.26
• Technik turystyki wiejskiej - T.07
• Technik turystyki wiejskiej - T.08
• Technik usług pocztowych i finansowych - A.67

Harmonogram egzaminu:

FLORYSTA - R.26

Część pisemna - 20 czerwca godz. 12:00

Część praktyczna - 1 lipca  godz. 8:00, 12:00 i 16:00

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ - T.07

Część praktyczna - 26 czerwca godz. 9:00

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ - T.08

Część pisemna - 20 czerwca godz. 12:00

Część praktyczna - 26 czerwca godz. 13:00

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH - A.67

Część praktyczna - 26 czerwca godz. 13:00

Słuchacze oraz absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w czerwcu 2017r. zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 16 lutego 2017r.

SESJA ZIMOWA STYCZEŃ 2017

Dnia 16 grudnia o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły w sprawie omówienia zasad, procedur oraz harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram egzaminu:

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - Z.13

Część pisemna - 12 styczeń godz. 12:00

Część praktyczna (model D)- 9 styczeń godz. 13:00

Słuchacze zgłaszają się na egzamin zawodowy pół godziny przed egzaminem zawodowym wraz z dowodem osobistym.

Każdy przygotowujący się do egzaminu winien zapoznać się z treścią następujących stron internetowych:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - https://www.cke.edu.pl/
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - http://www.oke.gda.pl/

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl