Językowe

Prowadzimy nabór na kurs:

  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego


Kurs języka angielskiego nowoczesną metodą AVALON - to idealne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy pragną przełamać barierę strachu i zacząć mówić płynnie i z pewnością siebie w języku angielskim. Ta aktywna metoda nauczania skupia się głównie na mówieniu i jest metodą powtórzeń. Charakteryzuje się stosowaniem współczesnego języka, umożliwia naukę gramatyki, dopuszcza większą swobodę wypowiedzi uczniów, uczy myśleć - a nie powielać, uczy mówić- a nie odpowiadać.

Założenia metody AVALON

Pytanie i odpowiedź
Nauczyciel zadaje dwa razy pytanie z naturalną prędkością, na które uczeń musi odpowiedzieć pełnym zdaniem jednocześnie ucząc się rozumienia naturalnej mowy od pierwszej lekcji.
Korekta błędów
Za każdym razem kiedy uczeń odpowiada na pytanie nauczyciel koryguje błędy, co oznacza, że szybko przyswaja nowo poznany materiał.
Komunikowanie
Celem każdej lekcji jest zachęcenie ucznia, aby wypowiedział się na wiele różnych tematów, wyraził swoje opinie, emocje, czy doświadczenie.
Powtórki
Jeśli uczeń chce opanować język szybko, musi ćwiczyć, co oznacza ciągłe powtarzanie tego samego słownictwa i zasad gramatycznych.
Postęp
Zanim uczeń rozpocznie naukę, sprawdzany jest jego poziom znajomości języka, po czym kierowany jest do odpowiedniej grupy. zagadnienia gramatyczne.
Używanie tablicy
Na zajęciach Avalon Quantum English zagadnienia gramatyczne i słownictwo wyjaśniane są w języku angielskim. Jeśli uczeń nie potrafi zrozumieć, o czym jest mowa,  nauczyciele używają tablicy do graficznego przedstawienia danego zagadnienia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły:
tel. 58 686 79 88
e-mail: kcevademecum@wp.pl

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl