Matura

EGZAMIN MATURALNY 2024r.

Drodzy Maturzyści!

Zdający składa do 30 września 2023r. wstępną deklarację maturalną, a do 7 lutego 2024r. deklarację ostateczną. Jeżeli zdający nie złoży deklaracji ostatecznej, to deklaracja wstępna staje się ostateczną.

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY:

Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dodatkowego i obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w deklaracji, ale do niego nie przystąpił.

Opłata powinna być wniesiona w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2024r.
Dowód wpłaty wraz z wypełnionym załącznikiem 26a należy przesłać do OKE w Gdańsku

Zasady i warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 reguluje procedura, którą można pobrać ze strony www.oke.gda.pl.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego znajdziecie Państwo na stronie: www.oke.gda.pl

https://students.pl/matura/arkusze/

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl