Egzamin oraz wręczenie zaświadczeń kursantkom kursu pn. Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu

Egzamin oraz wręczenie zaświadczeń kursantkom kursu pn. Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu w dniu 15.06.2022r.Dziękujemy serdecznie Paniom za udział  w szkoleniu, jak również dziękujemy Panu Grzegorzowi oraz Pani Halince za przygotowanie Pań do podjęcia zatrudnienia.

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Dworcowa 6

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl