I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Od września 2016r. zapraszamy do liceum ogólnokształcącego na profil pożarniczy z ratownictwem medycznym. 

U nas znajdziesz wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu, ponieważ gwarantujemy:


 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • Akredytowaną pracownię komputerową ECDL
 • Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, m.in. w nieograniczony dostęp do Internetu, „mocne” komputery, tablice interaktywne

Doświadczona i wykwalifikowana kadra:


 1. mgr Marian Seyda - Dyrektor szkoły oraz nauczyciel historii
 2. mgr Martyna Pilas - język polski
 3. mgr Ewa Mika - język angielski
 4. mgr Jacek Kin - język niemiecki
 5. mgr Wanda Lew-Kiedrowska - język kaszubski
 6. mgr Wiesław Piwowarczyk - historia
 7. mgr Lidia Kin - wiedza o społeczeństwie
 8. mgr Wanda Dittrich - wiedza o kulturze
 9. mgr Cezary Górniewicz  - matematyka
 10. dr Sławek Radomski - fizyka i astronomia
 11. mgr inż. Joanna Sławna - chemia
 12. mgr Alicja Alaburda - biologia
 13. mgr Jarosław Kowalewski - geografia
 14. mgr Danuta Seyda - podstawy przedsiębiorczości
 15. dr inż. Adam Muc - technologia informacyjna
 16. mgr Leszek Zblewski - wychowanie fizyczne
 17. mgr Robert Przewodowski - przysposobienie obronne

Dla chętnych szkoła oferuje:


 • Naukę trzech języków na poziomie rozszerzonym: angielski, niemiecki, kaszubski
 • W ramach lekcji wychowania fizycznego do wyboru basen lub fitness club
 • Naukę jazdy konnej i możliwość zdobycia patentu żeglarza
 • W ostatniej klasie dla uczniów szkoły będą organizowane testy predyspozycji zawodowych z doradztwem zawodowym.    
 • Uczniowie kończący zajęcia z informatyki w trzeciej klasie otrzymają wystarczające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi komputera, aby przystąpić do egzaminu ECDL (European Computer Driving Licence).
  Szkoła dysponuje certyfikowanym laboratorium edukacyjnym ECDL oraz zatrudnia nauczycieli z uprawnieniami egzaminatorów ECDL.       
 • Zajęcia praktyczne odbywać się będą w jednostkach Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach oraz OSP w Nowym Klinczu.      
 • Nauka w klasie ochrony przeciwpożarowej z ratownictwem medycznym  pozwoli skutecznie ubiegać się absolwentom szkoły o przyjęcie do szkół aspirantów i oficerów pożarnictwa.       
 • Współpraca z OSP pozwoli uczniom klasy pożarniczej uczestniczyć w zawodach młodzieżowych.      
 • Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak kurs nurkowania, kurs ratownictwa medycznego, kurs szybowcowy, kurs na prawo jazdy, kurs ratownictwa wodnego, kurs motorowodny itp. umożliwią im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze do Państwowej Straży Pożarnej lub do innych służb. Dzięki współorganizowaniu ich przez szkołę (część zajęć będzie się odbywać  na terenie szkoły) ceny tych kursów będą znacznie niższe od ich ceny rynkowej.      
 • Typ zajęć pozalekcyjnych dostosowany zostanie do preferencji uczniów, którzy będą mogli wybierać pomiędzy: przedmiotowymi kółkami zainteresowań, zespołem muzycznym, szkółką tańca, klubem kinomana, kółkiem teatralnym czy szkolnym klubem sportowym.    

Pomyśl również o swojej przyszłości!


 • Współpracujemy z Prywatną Wyższą Szkołą Ochrony Środkownika z Radomia, Wyższą Szkołą Bankową z Gdańska
 • Posiadamy szkoły policealne, w których oferujemy wiele ciekawych kierunków

Wybór odpowiedniej szkoły to inwestycja w przyszłość!

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl