PROJEKT PRACA I ROZWÓJ

Zapraszamy osoby bezrobotne, bierne zwodowo,w wieku co najmniej 30 lat,zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego. na:bezpłatne kursy i szkolenia ze stypendium,płatne staże i inne formy wsparcia.Szczegółowe informacje mozna uzyskać na stronie internetowej www.pracarozwój.pl

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl