Podziękowanie za udział w badaniu

Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kościerzynie otrzymała podziękowanie za  udział w badaniu "Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych- pierwsza runda." Badanie miało na celu między innymi poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zostało zrealizowane w ramach projektu konkursowego prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl