Matura

EGZAMIN MATURALNY 2020r.:

Drodzy Maturzyści.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram egzaminu maturalnego:

 

Słuchacze, którzy są zainteresowani fakultetami maturalnymi proszę o kontakt z sekretariatem.

Dnia 6 marca br. (piatek) o godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie dyrektora szkoły z maturzystami.

Celem spotkania będzie omówienie zasad, procedur oraz harmonogramu egzaminu maturalnego.

Zdający składa do 30 września 2019r. wstępną deklarację maturalną, a do 7 lutego 2020r. deklarację ostateczną. Jeżeli zdający nie złoży deklaracji ostatecznej, to deklaracja wstępna staje się ostateczną.

Absolwenci, którzy zdają maturę z języka polskiego według standardów wymagań tj. "starą maturę", winni są złożyć bibliografię wraz z ramowym planem wypowiedzi do dyrektora szkoły do dnia 5 kwietnia 2020r.

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY:

Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dodatkowego i obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w deklaracji, ale do niego nie przystąpił.

Opłata powinna być wniesiona w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2020r.
Dowód wpłaty wraz z wypełnionym załącznikiem 26a należy przesłać do OKE w Gdańsku

Zasady i warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 reguluje procedura, którą można pobrać ze strony www.oke.gda.pl.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego znajdziecie Państwo na stronie: www.oke.gda.pl

ZałącznikRozmiar
PDF icon HARMONORAM MATUR 2020399.68 KB
PDF icon INFORMACJE O EGZAMINIE3.04 MB
PDF icon CZAS TRWANIA EGZAMINÓW219.88 KB

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl