KURS KASJER-SPRZEDAWCA Z EGZAMINEM ECDL

W dniach 24.10.2018r-23.11.2018r. odbywa się kurs ,,KASJER SPRZEDAWCA Z EGZAMINEM ECDL"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowany w ramach projektu pn." Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościerskim(III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój oraz "Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu powiatu kościerskiego (III) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl