KOMUNIKAT

Informujemy, że Powiat Kościerski od 2012r. realizuje pilotażowy program" Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .Program ten umożliwia samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmiejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz edukacji. Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie  ze środków PERFON w terminie: od 14 marca do 31 marca 2019r.  w ramach roku szkolnego/ akademickiego 2018/2019 oraz od 1 września do 10 października 2019r w ramach roku szkolnego/akademickiego (semestr zimowy)2019/2020.

Profil Facebook

Facebook KCE Vademecum

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Vademecum

83-400 Kościerzyna
ul. Partyzantów 4

Tel./fax.: (58) 686-79-88
e-mail: kcevademecum@wp.pl